Partier

Rapport om norsk bistand til Grameen Bank

Norad har i dag levert sin redegj?relse om norsk st?tte til Grameen Bank i Bangladesh p? 80- og 90-tallet.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim ba om redegj?relsen. Bakgrunnen var at NRK Brennpunkt stilte sp?rsm?l om hvor norske bistandskroner hadde tatt veien.
Norads gjennomgang viser at Grameen Bank i 1996 overf?rte 608,5 millioner kroner til s?sterselskapet Grameen Kalyan. Norges andel av dette er beregnet til rundt 170 millioner kroner. Den norske ambassaden i Dhaka reagerte umiddelbart da den oppdaget overf?ringen i 1997. Ambassaden mente at overf?ringen ikke var i henhold til avtalen. Saken ble tatt opp med Grameen Bank. Etter forhandlinger ble det i mai 1998 avtalt ? tilbakef?re 170 millioner kroner fra Grameen Kalyan til Grameen Bank.
? If?lge rapporten er det ingen indikasjoner p? at norske penger er brukt p? form?l de ikke var tiltenkt eller at Grameen Bank har opptr?dt korrupt eller har undersl?tt midler. Saken ble avsluttet gjennom den avtalen om tilbakef?ring som ble inng?tt i mai 1998 under dav?rende regjering, sier Erik Solheim.
Les rapporten her
Vedlegg til rapporten:
Vedlegg 1: Oversikt avtaler Grameen Bank
Vedlegg 2: Avtaler Grameen Bank
Vedlegg 3: Konklusjoner Econ-rapport
Pressekontakt: kommunikasjonsr?dgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48 15 37 48
***
Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal v?re lett ? lese. Solheims r?dgivere bruker Liks til ? teste hvor enkle tekster er ? lese. Denne pressemeldingen har en verdi p? 40. Det er det samme som i aviser. Les mer om kampen for et enklere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy