Kulturpolitikk

Rapport om regjeringskvartalet forsinket

Arbeidsgruppa som skal gi administrasjonsministeren anbefalinger om det fremtidige regjeringskvartalet er forsinket i arbeidet.

– Jeg er informert om at arbeidsgruppa er i sluttfasen av sitt arbeid, men vil trenge noe mer tid. Det viktigste for meg er at det gj?res en grundig jobb og at de anbefalingene som arbeidsgruppa kommer med, er vel dokumenterte, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

De sentrale sp?rsm?lene i arbeidsgruppas arbeid er ? vurdere om regjeringskvartalet skal v?re samlet eller spredt og gi eventuelle f?ringer for hvordan eksisterende deler av regjeringskvartalet skal h?ndteres i det videre arbeidet.

***
Informasjon fra det offentlige skal v?re lett ? lese. FAD bruker Liks til ? teste hvor enkel teksten er. Denne pressemldingen har en verdi p? 56. Det betyr at den regnes som vanskelig, vanlig verdi for tekster fra det offentlige. Les mer om arbeidet med et bedre og klarere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.
0000

Similar Posts