Internasjonalt

Rapport om turistfiske i sj? p? h?ring

Kjell Erik Ullmann ?ie, tidligere statssekret?r i Barne- og likestillingsdepartementet, har kommet opp som en aktuell kandidat til ? overta forbundsledervervet i Norsk Sykepleierforbund etter Lisbeth Normann.
Lisbeth Normann som har takket nei til gjenvalg etter fire ?r som forbundsleder, vil g? av p? landsm?tet i november.
Dersom ?ie blir valgt, vil han bli den andre mannen som leder sykepleierne i NSFs snart 100 ?r lange historie.
?ie, som i dag er programdirekt?r i Plan Norge, ble ferdig utdannet sykepleier i 1984, men har etter det opparbeidet seg en lang og bred erfaring fra politikk p? kommune og nasjonalt niv?. Han kjenner helseforvaltningen og har gjennom sitt politiske engasjement p? ulike arenaer sloss for et bedre helse- og velferdstilbud til befolkningen.
– Samhandlingsreformen, sykehusstrukturen, helsetjenestene til eldre og en prim?rhelsetjeneste under press er blant de utfordringer jeg ?nsker ? v?re med p? ? l?se. Jeg ser med bekymring p? ?kende privatiseringstendenser, s?rlig med tanke p? l?nns- og pensjonsvilk?r, understreker ?ie i sin begrunnelse for ? stille til valg for ? lede 95.000 sykepleiere de neste fire ?rene.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy