Partier

Raskere bosetting av flyktninger

Forslaget tar prim?rt sikte p? ? f? kommunene til frivillig ? ta et st?rre ansvar, slik at bosettingen g?r raskere.
Dersom kommunene ikke blir enige seg imellom, eller flyktningene ikke blir bosatt innen fastsatte tidsm?l, foresl?r departementet at fylkesmannen gis rett til ? tilvise flyktninger til kommunene.
– Vi ?nsker med dette ? sikre at alle flyktninger som har f?tt opphold i Norge raskt kommer ut i en kommune og kan begynne i arbeid eller kvalifisering og p? skole. Dette gjelder s?rlig barn som er alene og mennesker med s?rskilte behov, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.
Dagens bosettingsordning gj?r at for mange flyktninger m? vente lenge p? ? bli bosatt i en kommune etter ? ha f?tt vedtak om opphold. I 2010 ble bare 16 prosent av enslige flyktningbarn bosatt innen m?let p? 3 m?neder.
Det har lenge v?rt vanskelig ? n? m?let om rask bosetting. Dette er bakgrunnen for at departementet sender n? p? h?ring et forslag til endring av boset?tingsordningen for flyktninger.

– Bosettingsordningen vil i stor grad v?re som f?r, i all hovedsak frivillig. Kommunene f?r de samme ?konomiske rammer som tidligere. Men vi kan ikke akseptere at enkelte personer som skal bli i Norge, skal sitte uforsvarlig lang tid p? vent i mottak, understreker Aasland.
Forslaget til endring sendes i dag p? bred h?ring til alle landets kommuner og andre instanser.
H?ringsbrevet kan du lese her.
Vedlegg til h?ringsbrev, fra Hovedstyrem?te i KS
H?ringsinstanser0000

Similar Posts