Internasjonalt

Rassikring E10 Solbj?rn ? Hamn?y: Anleggstart h?sten 2011, koster vel 550 millioner kroner

Nestleder Frode Alhaug blir ny styreleder og styremedlem Anne Carine Tanum blir ny nestleder i styret i Helse S?r-?st RHF. Hanne Harlem fratr?dte som styreleder i Helse S?r-?st RHF i forbindelse med at hun begynte som kommuneadvokat i Oslo kommune.
? Jeg er trygg p? at p? at Frode Alhaug og Anne Carine Tanum kommer til ? videref?re det viktige arbeidet som styret gj?r p? en god m?te. Jeg setter derfor stor pris p? at de har takket ja til ? bidra med sin tid, kompetanse og erfaring i disse viktige posisjonene i Sykehus-Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
? Jeg er sv?rt forn?yd med jobben Hanne Harlem har utf?rt som styreleder i Helse S?r-?st RHF, og vil takke henne for innsatsen og ?nsker henne lykke til i jobben som kommuneadvokat i Oslo, sier Str?m-Erichsen.
Ny ordin?r oppnevning av styret for Helse S?r-?st RHF skjer i januar 2012.
Lenke til foretaksprotokollen fra foretaksm?tet i Helse S?r-?st RHF 13.5.2011
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy