Partier

Reduserte ?pningstider fredag 14. januar Fredag 14. januar er det reduserte ?pningstider i UDI.

Maria Amelie og de papirl?se i Norge
N?r: Tirsdag 18. januar kl 11.00
Hvor: Amnesty International, Grensen 3, Oslo
Hvem: Papirl?skampanjen i Norge www.papirlose.no
Hva: Et trettitalls organisasjoner bak papirl?s-kampanjen ?nsker med denne pressekonferansen ? belyse de prinsipielle sidene ved Maria Amelie-saken og utfordringene for den papirl?se underklassen i Norge.

Dette vil skje:
? Amnesty International om de prinsipielle sidene ved Maria Amelie-saken.
? Selvhjelp for innvandrere og flyktninger om fakta om papirl?se barnefamilier.
? To papirl?se vil fortelle sine historier.
? Antirasistisk Senter om papirl?se voksne.
? Norsk Folkehjelp om de lengev?rende i mottak.
? Flere papirl?se vil v?re tilgjengelig for ? fortelle sine historier til media og kommentere Maria Amelie-saken.
? Representanter for andre av organisasjonene i papirl?s-kampanjen vil ogs? v?re tilstede.

Organisasjonene bak papirl?s-kampanjen ber regjeringen ta barnekonvensjonen p? alvor og utarbeide bestemmelser som gir barn som har levd lenge i Norge oppholdstillatelse sammen med sine familier. Organisasjonene mener ogs? det m? settes en grense for hvor mange ?r mennesker i Norge, uansett alder, kan v?re ulovlige i landet.

Pressekontakter
Amnesty International: Kommunikasjonssjef Ina Tin: 47400285

Papirl?s-kampanjen
Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Kirkens Bymisjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Antirasistisk Senter, Etiopiske asyls?keres forening, Mellomkirkelig R?d, Human-Etisk Forbund, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Redd Barna, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asyls?kere (NOAS), Juss-Buss, Afghan Refugee Committee, Blitz, Det iranske flyktningr?det i Norge, Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges Kristne R?d), Humanistisk Ungdom, Den norske Helsingforskomité, PRESS ? Redd Barna Ungdom, Caritas, Nestekj?rlighetskampanjen, R?dgivningsgruppa i Trondhjem, Vergeforeningen F?lgesvennen, Peoplepeace ? Norsk organisasjon for tvangsreturnerte, Norsk Psykologforening, Juridisk r?dgivning for kvinner (JURK), R?de Kors Ungdom og Norsk Folkehjelp Ungdom.

Amnesty International er en global bevegelse med 2.2. millioner aktivister i mer enn 150 land som jobber for ? f? slutt p? grove menneskerettighetsbrudd.
V?r visjon er at alle mennesker skal kunne nyte godt av rettighetene i Verdenserkl?ringen om menneskerettighetene og andre internasjonale menneskerettighetsstandarder.
Vi er uavhengige av alle regjeringer, politiske ideologier, ?konomiske interesser og religioner. V?re inntekter kommer hovedsaklig fra medlemmene v?re, samt i form av gaver.0000

Similar Posts