Kulturpolitikk

Regionalministrene: felles front for offensiv distrikts- og regionalpolitikk

Utenriksdepartementet fortsetter omstillingen av det norske diplomatiske n?rv?ret i utlandet. M?let er ? styrke Norges tilstedev?relse i nye vekstomr?der i verden, og ? bruke departementets ressurser mest mulig effektivt. Det vil derfor bli endringer p? tre omr?der neste ?r. Ytterligere endringer vil komme i 2013.
– Verden er i endring og vi ser en tydelig maktforskyving til nye regioner og land, spesielt i Asia. Det er viktig at vi tilpasser utenrikstjenesten til disse endringene. Vi m? ha riktige ressurser p? riktig sted, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksdepartementet startet en omstilling i 2010 for ? frigj?re ressurser til ? styrke Norges tilstedev?relse i flere land og regioner i vekst, spesielt i Asia. I 2011 har ni land blitt styrket med 12 stillinger – blant annet i Indonesia, Brasil, Russland og India. De planlagte endringene i 2012 vil muliggj?re ytterligere styrkinger.
Gjennomgangen av Norges diplomatiske n?rv?r i utlandet har ogs? som m?l ? utnytte utenrikstjenestens ressurser mest mulig effektivt og frigj?re ressurser til n?dvendige investeringer, blant annet knyttet til ?kte krav til stasjonenes sikkerhet.
– Ny teknologi og nye arbeidsm?ter gir nye muligheter for ? utf?re utenrikstjenestens oppgaver. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med ? f? mer ut av de ressursene vi har til disposisjon i utenrikstjenesten. Sammen med de nordiske naboland vil vi jobbe for et styrket samarbeid mellom v?re utenriksstasjoner, sier St?re.
F?lgende endringer er planlagt i Norges diplomatiske n?rv?r i 2012:
Ambassaden i Skopje (Makedonia) vil bli avviklet. Utenriksdepartementet vil s?rge for at Norges forhold til Makedonia ivaretas p? en god m?te ogs? i framtiden.
Det norske n?rv?ret i Hamburg endres. Dagens generalkonsulat omgj?res til et honor?rt generalkonsulat. Norges n?ringsrettede representasjon i Hamburg fortsetter i regi av Innovasjon Norge og Eksportutvalget for fisk.
Organiseringen av konsul?re tjenester til nordmenn i Spania endres. Dagens generalkonsulat i Alicante blir avviklet, men ambassaden i Madrid vil samtidig bli styrket med en stilling. Vedkommende vil regelmessige reise til flere omr?der hvor det er mange fastboende nordmenn for ? yte konsul?r bistand sammen med v?rt nettverk av 14 honor?re konsulater. UD vil gjennom praktiske og tekniske l?sninger legge til rette for at nordmenn i Spania fortsatt f?r god service fra utenrikstjenesten.
Det planlegges ytterligere endringer i utenrikstjenesten i 2013, blant annet vil UD tilpasse Norges n?rv?r i Afrika.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy