Internasjonalt

Regjeringen har besluttet ? fremme videreutvikling av KONGSBERG`s JSM (Joint Strike Missile) for Stortinget

Hvis inntekten til den du s?ker familieinnvandring med, ikke var h?y nok i ligningsoppgj?ret for 2009, kan dere legge ved selvangivelsen for 2010.

Hvis du har s?kt, eller skal s?ke om familieinnvandring, m? du dokumentere at personen som bor i Norge (referansepersonen) har hatt en inntekt p? mer enn l?nnstrinn 8 (NOK 225 400). Vanligvis krever vi dokumentasjon p? inntekten i form av det siste ligningsoppgj?ret. Vi ?pner n? ogs? for ? legge selvangivelsen for 2010 til grunn n?r vi vurderer om kravet til inntekt er tilfredsstilt. Dette gjelder frem til det nye skatteoppgj?ret er klart til sommeren.
Dersom personen i Norge hadde tilstrekkelig inntekt i ligningsoppgj?ret for 2009 (l?nnstrinn 8 var da NOK 217 600), og du allerede har sendt inn denne dokumentasjonen, trenger du ikke ? foreta deg noen ting.
Se skatteetatens sider for n?rmere informasjon om skatteoppgj?ret.0000

Similar Posts