Partier

Regjeringen lanserer Brasil-strategi

Statssekret?r Erik Lahnstein bes?ker 24. ? 25. mars Berlin for politiske samtaler med tyske myndigheter og for deltakelse i et m?te med norske n?ringslivsakt?rer i Tyskland.
Torsdag 24. mars skal Lahnstein m?te sin kollega statssekret?r Born i det tyske Utenriksministeriet. Tema for samtalen vil blant annet v?re europapolitiske sp?rsm?l, Norges formannskap i ?stersj?r?det, utfordringer ved piratvirksomheten i Det indiske hav og utviklingen i Midt?sten og Nord-Afrika.
Statssekret?r Erik Lahnstein deltar deretter i det halv?rlige m?tet i det s?kalte ?N?ringsr?det for Tyskland? ? et forum for norske selskaper med virksomhet i Tyskland og holder innlegg om Utenrikstjenestens arbeid med n?ringsfremme og n?ringslivets samfunnsansvar.
Fredag 25. mars vil Lahnstein ha et separat m?te om utfordringer knyttet til piratvirksomheten med ulike tyske eksperter p? omr?det.
Pressekontakt: Atle Konta Midttun, mobil 992 30 8210000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy