Politikk

Regjeringen ofrer matfatet

20-12-2013 14:24 Norges Bondelag Ved ? si ja til ? bygge ned matjord i Trondheim og Vestby, viser regjeringen at de er villige til ? ofre matfatet til framtidas generasjoner.

Ved ? si ja til ? bygge ned matjord i Trondheim og Vestby, viser regjeringen at de er villige til ? ofre matfatet til framtidas generasjoner.
Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun ?n prosent egner seg til kornproduksjon. I regjeringsplattformen st?r det at regjeringen ?nsker ? ?ta vare p? god matjord, men balansere jordvernet opp mot samfunnets behov?.
Har framtidas samfunn st?rre behov for m?bler og bygninger enn matproduksjon? Har samfunnet behov for ? bygge et IKEA-varehus i en korn?ker n?r det finnes andre arealer?
– Regjeringen har i dag sagt endelig ja til disse sp?rsm?lene til tross for advarsler fra faglig hold. Dette er intet annet enn en erkl?ring om en svekkelse av matproduksjon i Norge, sier generalsekret?r i Norges Bondelag, Per Skorge.
I dag godkjente kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) nedbygging av n?rmere 850 dekar dyrket mark i Trondheims-omr?det samt ?pnet for at IKEA kan bygge et varehus p? det fruktbare Delijordet i Vestby. Tidligere har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) gitt sin velsignelse.
– Departementene har ved flere anledninger uttalt at de legger stor vekt p? og stiller seg bak lokalpolitisk enighet. Norges Bondelag er uenige i at framtidas matproduksjon skal overlates til lokale myndigheter. Matjorda er fellesskapets ressurs, og regjeringen b?r ha ansvaret for ? ivareta disse ressursene, sier Skorge.
Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, uten ? bygge ned matjorda. Byen har i tillegg flere n?rings, handels- og boomr?der som i dag er d?rlig utnyttet.
IKEA har sagt at en eventuell bygging av varehus p? Vestby m? skje uten at matproduksjonen blir redusert.
– Det kan se ut som om IKEA tar et st?rre ansvar enn regjeringen for ? sikre framtidas matproduksjon, avslutter Skorge.
Kontaktpersoner:
Per Skorge
Generalsekret?r
Mobilnr: 97524938
E-post: [email protected]

A to już wiesz?  New fighting in central-northern CAR displaces thousands more civilians

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy