Internasjonalt

Regjeringen satser videre p? Energiledelsesprogrammet

Forsvarsminister Grete Faremo er sv?rt tilfreds med at regjeringen n? vil iverksette tiltak for ? ta vare p? V?rnes hovedg?rd.
V?rnes hovedg?rd er fredet ved forskrift og er i d?rlig forfatning. For ? forhindre ytterligere forfall foresl?r regjeringen ? bevilge 20 millioner kroner til utvendig vedlikehold/skall?sikring av V?rnes hovedg?rd. Midlene skal g? til ? forhindre at kulturverdier g?r tapt og at noen kan komme til skade dersom de oppholder seg i omr?det.
De viktigste tiltakene vil v?re drenering og utskifting av r?teskader i b?rende konstruksjoner og i kledningen. D?rer og vinduer vil bli restaurert. Taket vil bli reparert og nytt undertak bli lagt, samtidig som skadede piper bli tatt ned og murt opp igjen.
Det er s? langt ikke avklart om eiendommen skal utrangeres eller forblir i Forsvarets eie.0000

Similar Posts