Internasjonalt

Regjeringen sikrer verneverdier i verdensklasse – 45 mill. kroner til Bryggen i Bergen

Regjeringa foresl?r at Haugalandspakken AS skal f? l?yve til ? ta opp l?n p? inntil 210 millionar kroner.

Forslaget, som blei lagd fram i statsr?d i dag, er i tr?d med s?knad fr? bompengeselskapet og vedtak i Rogaland fylkeskommune.

Midlane skal nyttast i samband med planlagd gjennomf?ring av prosjekta E134 Skjold ? Solheim og fylkesveg 47 Austrheimsringen (Kvala) ? Fagerheim i Rogaland.
For fleire opplysningar – sj?:
Prop. 119 S (2010-2011) Ein del saker p? Samferdselsdepartementets omr?de

0000

Similar Posts