Diplomati

– Regjeringen sitter igjen p? ventev?relset

– Det var n? vi skulle starte ? bygge lavutslippssamfunnet. Dessverre sitter regjeringen igjen p? ventev?relset, sier Hallvard Surlien, talsperson i Gr?nn Ungdom.

Fredag presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Gr?nn Ungdom mener regjeringen viser at de mangler vilje til ? prioritere milj?vennlig transport. I planen g?r regjeringen inn for flere nye store motorveiprosjekter. Ny fergefri E39 fra Trondheim til Stavanger vil alene koste opp mot 150 milliarder kroner til sammen. I tillegg planlegges det ? bygge ny firefelts motorvei fra Hamar til Lillehammer. Til sammenligning koster full utbygging av InterCity-trianglet 130 milliarder kroner, if?lge Jernbaneverkets konseptvalgutredning fra i fjor.
– N?r Marit Arnstad vil gj?re alle forn?yde ved ? bygge vei og jernbane samtidig viser det at regjeringa mangler vilje til ? prioritere. Vi trenger ? bruke de store pengene p? ? f? til en gr?nn jernbanerevolusjon. Da kan vi ikke kaste bort penger ved ? investere enorme summer i motorveier som fratar toget passasjergrunnlag og gir ?kte klimagassutslipp. Det er h?rreisende milj?- og samferdelspolitikk, sier Surlien.
Jernbaneverkets InterCity-utredning sa ogs? at hele trianglet, det vil si dobbeltspor jernbane mellom Halden, Lillehammer og Skien, kunne v?rt ferdig p? 10 ?r, dersom pengene var p? plass. Regjeringen legger imidlertid opp til ? ferdigstille hele trianglet innen 2030, alts? i l?pet av 16 ?r. Dette er alt for sent, mener Gr?nn Ungdom. De mener utbyggingen burde v?rt ferdig senest innen 2025.
– Det haster med ? f? p? plass InterCity-trianglet for ? ta av for trafikkveksten som vil komme i ?rene fremover. Ved ? bare klatte p? litt jernbane her og der klarer man hverken ? l?se k?problemene eller kutte utslippene nok. Vi trenger en skikkelig satsing for ? f? et robust jernbanenett p? ?stlandet. Det er visjonsl?st av regjeringen ? vente til 2030 med ? f? ferdig InterCity-trianglet, sier Surlien.
Det kom ingen konkrete planer om ? bygge ut h?yhastighetsjernbane i Nasjonal Transportplan. Gr?nn Ungdom mener utbygging av slik jernbane er en forutsetning for ? gj?re det mulig ? reise milj?vennlig over lange avstander i framtida. De hadde ?nsket seg mer konkrete planer.
– Vi er n?dt til ? ha som ambisjon ? erstatte flytrafikk i S?r-Norge med h?yhastighetstog innen f? ?r. Strekningen Oslo-Trondheim er for eksempel en av de mest trafikerte flystrekningene i Europa. Hadde det v?rt opp til oss, ville vi flyttet penger fra nye motorveier og flyplassutbygginer til ? komme i gang med et h?yhastighetsnett i Norge, avslutter Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy