Kulturpolitikk

Regjeringen stanser v?peneksport til diktaturer

(Bildetekst: Norge solgte v?pen til Libya kun f? m?neder f?r krigen br?t ut i 2011, som sendte tusenvis av mennesker p? flukt. N? vil regjeringen hindre at dette kan skje igjen. Her fra grensen mellom Tunisia og Libya. Foto: Arne Grieg Riisn?s/Kirkens N?dhjelp) Fredag 16. november la regjeringen frem en melding til Stortinget om eksport av v?pen og milit?rt materiell fra Norge i 2011. Det var knyttet stor spenning til om regjeringen ville stramme inn eksportregelverket etter at det i fjor ble kjent at Norge hadde eksportert milit?rt materiell til Gaddafis regime i Libya, kun f? m?neder f?r Norge sendte bombefly for ? bombe libyske m?l.
Dette er et stort skritt fremover for ? sikre kontroll over den norske v?peneksporten. Dette minsker sjansen for at norske v?pen brukes til undertrykkelse og ? beg? menneskerettighetsbrudd, sier Anne-Marie Helland, generalsekret?r i Kirkens N?dhjelp.
Norge har de siste ?rene eksportert milit?rt materiell til land som Saudi-Arabia, Qatar og Forente Arabiske Emirater. Saudi-Arabia har v?rt den st?rste kj?peren av norsk milit?rt materiell som ikke er medlem i NATO.
De nye endringene i eksportregelverket m? n?dvendigvis bety at Norge ikke lenger kan selge milit?rt materiell til autorit?re regimer som Norge har lang tradisjon for ? eksportere til, sier Helland.
Men reglene gjelder kun eksport fra Norge, og ikke for norske statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre land. Kirkens N?dhjelp viser i rapporten Ute av syne, ute av sinn? at Nammo i Sverige kan eksportere ammunisjon til land som De Forente Arabiske Emirater, Oman, Bahrain og Jordan.?
Regjeringen gj?r n? noen viktige grep for ? sikre kontroll med norsk v?peneksport. Samtidig er det flere omr?der igjen ? ta tak i. For eksempel b?r norske statseide selskaper f?lge norsk eksportregelverk ogs? ved eksport fra utlandet, sier Helland.
I tillegg har regjeringen lovet at den skal forbedre og videreutvikle regelverket for v?peneksport i denne stortingsperioden, ogs? n?r det gjelder krav om det som kalles sluttbrukererkl?ringer blant NATO-land.
Norge jobber for en sterk og robust v?penhandelsavtale i FN. Da m? vi vise at vi er villige til ? ta de n?dvendige grepene p? hjemmebane for ? sikre at norske v?pen ikke dreper og lemlester i kriger og konflikter. Det er fortsatt litt tid igjen i denne stortingsperioden til ? g? enda lenger, sier Helland.
Hvert ?r mister mer enn 740.000 mennesker livet som f?lge av v?pnet vold. Mens st?rsteparten av v?pnene og ammunisjonen produseres i rike land, bor de aller fleste som rammes av v?pnet vold i fattige land.
Kontakt:
Anne-Marie Helland, generalsekret?r i Kirkens N?dhjelp, tlf 95 92 17 13
Ida Thomassen, kommunikasjonsr?dgiver, tlf 98 24 64 300000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy