Kulturpolitikk

Regjeringen starter opp arbeidet med sikte p? ? nominere deler av Svalbard som verdensarv

Regjeringen vil starte opp arbeidet med sikte p? ? nominere deler av Svalbard til Unescos verdensarvliste. Arbeidet vil starte opp i 2012.
– Svalbard har en helt unik og sjelden arktisk villmarksnatur. Vi vil n? starte arbeidet for ? avgj?re om deler av Svalbard skal nomineres til verdensarvlisten, sier statssekret?r Heidi S?rensen.

Kongsfjorden med Colletth?gda og Tre Kroner (Foto: Kim Holmén/Norsk Polarinstitutt)
Basert p? resultatene av utredningsprosessen vil regjeringen p? et senere tidspunkt ta stilling til om deler av Svalbard b?r nomineres til verdensarv.

Arktisk villmarksnatur er sterkt underrepresentert p? verdensarvlisten. Forel?pige vurderinger som er gjort viser at Svalbardnaturen har gode forutsetninger for ? kvalifisere til verdensarv.

Nedre Reindalen med H?gsnyta p? Svalbard (Foto: Morten Wedege)
Det har siden 1970- tallet v?rt bred enighet om ? stille de strengeste krav til forvaltningen av milj?verdiene p? Svalbard og store deler av ?ygruppen er sikret vern gjennom formelle vernevedtak.
Unescos verdensarvkonvensjon fra 1972 er en viktig milj?konvensjon og er ratifisert av 188 statsparter. Konvensjonen er en av f? milj?konvensjoner som omfatter b?de naturverdier og kulturverdier og setter disse i sammenheng.
Norge har fra f?r syv omr?der p? verdensarvlisten.

Kennedybreen og Blessingberget nord p? Spitsbergen. (Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt)
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy