Internasjonalt

Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene

– Regjeringa foresl?r at bompengetakstane for fylkesveg 519 Finnfast i Rogaland skal reduserast med 25 prosent fr? 1. juli ?r. Forslaget er i tr?d med s?knad fr? bompengeselskapet og ynske fr? Rogaland fylkeskommune og lokale styresmakter, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Forslaget blei lagd fram i statsr?d i dag. Trafikken og dermed ogs? bompengeinntektene er blitt langt st?rre enn det som blei lagt til grunn d? Stortinget i 2006 slutta seg til framlegget fr? regjeringa om delvis bompengefinansiering av fastlandsamband til Finn?y.

For fleire opplysningar – sj?:
Prop. 119 S (2010-2011) Ein del saker p? Samferdselsdepartementets omr?de
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy