Internasjonalt

Regjeringen vil styrke Norges deltakelse i Den europeiske romorganisasjonen ESA med 7,16 mill. euro.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Liv Signe Navarsete