Partier

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2011. Den norske totalkvoten er p? 90 000 tonn.
Norske fart?y kan fiske inntil 3550 tonn i EU-sona i statistikkomr?de IV. Fisket etter hestmakrell vert elles gjennomf?rt med tilsvarande reguleringar som for 2010.
Kontaktpersonar:
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40
Avdelingsdirekt?r Sverre Johansen, 22 24 64 470000

Similar Posts