Partier

Rekordmange vil jobbe i UDI i sommer

P? grunn av den siste tids hendelser i Jemen og den ustabile sikkerhetssituasjonen i landet, har UDI i dag besluttet ? stanse tvangsreturer til Jemen.

Personer som har plikt til ? forlate Norge fordi de har avslag fra UDI, f?r midlertidig suspendert plikten til ? reise ut.

– UDI stopper ogs? midlertidig behandlingen av asyls?knader fra borgere av Jemen, sier Hanne Jendal, direkt?r i asylavdelingen.

Verken berostillelsen i behandlingen av asylsaker eller suspensjonen av plikten til ? forlate Norge vil bli opphevet f?r UDI har f?tt n?dvendig oversikt over situasjonen i Jemen.

Ogs? Utlendingsnemnda (UNE) har stanset behandlingen av asyls?knader og tvangsreturer til Jemen.

Gjelder ikke dublinere
Suspensjonen og berostillelsen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin-forordningen eller f?rste asyllandregelen. Disse skal fortsatt returneres til det landet asyls?knaden deres if?lge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

Similar Posts