Politikk

Rekruttering av barnesoldater, barnearbeid, diskriminering og ensomhet – Kriser for syriske flyktningbarn

UNHCRs unders?kelse av syriske flyktningbarn i Libanon og Jordan har konkludert med at psykiske plager er utbredt, mange lever alene eller separert fra sine foreldre, en stor andel er uten utdannelse, og at omfattende mange av barna medvirker i ulovlig arbeidskraft.
Rapporten, ?The Future of Syria- Refugee Children in Crisis?, som offentligj?res idag, er den f?rste dyptg?ende unders?kelsen utf?rt av UNHCR om syriske flyktningbarn siden konflikten startet i mars 2011. I rapporten pekes det p? at mange syriske flyktningbarn vokser opp i splittede familier, og at barn er ofte er den prim?re fors?rgeren i husholdningen. Mer enn 70,000 syriske flyktningfamilier lever uten fedre og mer enn 3700 flyktningbarn er enten uten ledsagere eller separert fra sine foreldre.
?Hvis vi ikke handler raskt vil en hel generasjon av uskyldige bli varige ofre for en grusom krig,? sa FNs H?ykommiss?r for flyktninger António Guterres.
Den 32 m?neder lange konflikten har gitt b?de fysiske og f?lelsesmessige arr. I de f?rste seks m?nedene i 2013 ble 741 syriske flyktningbarn henvist til sykehus for behandling av skader i Libanon. I Jordan har mer enn 1000 barn i Za?atri leiren blitt behandlet for krigsrelaterte skader det siste ?ret.
Sinne og andre f?lelsesmessige reaksjoner er ogs? vanlig: Under gruppediskusjoner med flyktninggutter utrykte flere et ?nske om ? returnere til Syria for ? delta i kampene. Det ble ogs? rapportert om at gutter ble oppl?rt i krig og kamp i forberedelser for retur til Syria.
I mange tilfeller sender flyktningfamilier uten ?konomiske ressurser barna sine til ? arbeide for ? sikre overlevelse. I b?de Libanon og Jordan fant forskere ut at barn helt ned i syv?rsalderen jobber lange dager for lite l?nn; noen ganger i farlige forhold, med risiko for utnytting. De fleste av de 680 sm?butikkene i Za?atri flyktningleir ansetter barn. I en vurdering av 11 av de 12 provinsene i Jordan ble det oppdaget at nesten en av to flyktning-husstander som deltok i unders?kelsen st?ttet seg delvis eller helt p? inntekt generert av barn.
UNHCR rapporten beskriver et smertefullt liv i isolasjon, ekslusjon og usikkerhet for mange flyktningbarn. Av de som ble intervjuet, sa 29 prosent at de forlater sine hjem en gang i uken eller mindre. ?Hjem? er ofte en trang leilighet, et provisorisk husly eller et telt.
?Verden m? handle for ? redde en generasjon av traumatiserte, isolerte og lidende syriske barn fra en katastrofe?, sa UNHCRs spesialutsending Angelina Jolie.
Flere vitnesbyrd fra barn er ogs? inkludert i studien. Nadia, en nyankommet flyktning fra Jordan sa ?v?re liv er ?delagt. Vi blir ikke utdannet, og uten utdannelse har vi ingen muligheter. Vi er p? vei mot ?deleggelse.?
Rapporten viser at flertallet av syriske flyktningbarn st?r uten tilgang til skole, og mer en halvparten av syriske barn i Jordan g?r ikke p? skolen. I Libanon er det ansl?tt at rundt 200000 syriske flyktningbarn i skolealderen st?r uten et skoletilbud ved slutten av ?ret.
Enda et urovekkende symptom av krisen er det h?ye antallet barn f?dt i eksil uten f?dselsattester- et viktig dokument i kampen mot statsl?shet. En fersk unders?kelse utf?rt av UNHCR om f?dselsregistrering i Libanon avdekket at 77 prosent av 781 flyktningspedbarn hadde ingen offisiell f?dselsattest. Fra januar til midten av oktober i 2013 ble bare 68 sertifikater utstedt til barn f?dt i Za?atri flyktningleir.
Rapporten beskriver den massive innsatsen FN, frivillige organisasjoner, vertsland og flyktninger selv har tatt opp mot lidelsen til flyktningbarn. ?konomisk bistand tilbys av UNHCR til flyktningfamilier for ? hjelpe n?dlidende og strevende familier. Rapporten profilerer den kreative innsaten UNHCR, UNICEF, Redd Barna og andre frivillige organisasjoner leverer for ? gi barna en sjanse til ? fortsette sin utdanning. Vertssamfunnenes raushet og vennlighet er et tilbakevendene tema.
Det er over 1,1 millioner syriske flyktningbarn, hvor av de fleste bor i nabolandene. Med krav om at ?denne skammelige milep?len i konflikten m? levere mer enn overskrifter? ba Antonio Guterres og Angelina Jolie om st?tte til Syrias naboland slik at de kan holde sine grenser ?pne, forbedre sine tjenester og st?tte vertssamfunnene. De har ogs? appellert til land utenfor Syrias grenser om ? tilby gjenbosetting og humanit?r adgang til mennesker som fortsetter ? f?le seg utrygg i eksil til familier med alvorlige s?rede barn.
Rapporten har som m?l ? sette fokus p? situasjonen for syriske flyktningbarn etter nesten tusen dager med konflikt. Resultatene blir presentert via en multimedia microsite (www.unhcr.org/futureofsyria) som har bilder, videoer og enkle sitater og statistikk som man enkelt kan anvende i sosiale medier. Noen av videoene har blitt filmet med GoPro kameraer som fulgte barn i Zaatari flyktningleir. Websiden er rettet direkte mot enkeltpersoner for ? dele barnas historier, med mulighet til ? donasjoner til arbeidet og for ? skrive et budskap om solidaritet som vil bli delt med syriske flyktningbarn.
Foto: UNHCR- O. Laban-MatteiEn syrisk flyktning, som bor i Amman, Jordan, viser s?rene hennes datter fikk etter hun ble sl?tt av en nabo.

FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy