Internasjonalt

Rekrutteringsmidlene fordelt

Tirsdag 3. mai kl 14.00 tjuvstartes kommunevalgkampen med ordf?rerduell mellom sittende ordf?rer Fabian Stang og utfordrerne Carl I. Hagen og Rune Gerhardsen.
Det er RENAS som inviterer til milj?seminar og ordf?rerduell p? DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16), tirsdag 3. mai.
Seminaret begynner kl 13:00 og selve ordf?rerdebatten vil begynne ca kl 14.
Ellen Hambro, direkt?r i Klif, vil innlede kl 13.40.
Debattleder er tidligere journalist og radiopersonlighet Svein Tore Bergestuen.
Tid: 3. mai – seminarstart 13.00. Ordf?rerduellen starter 14.00 (det er mulig ? komme direkte)
Sted: DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16)
For mer informasjon: www.renas.no
Med vennlig hilsen
Gunnar Murvold (tlf: 22 13 52 01 / 930 86 796)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy