Kulturpolitikk

Rema-Reitan f?r mer kyllingmakt

Rema 1000 kj?per kyllingprodusent. Norges Bondelag ser med
bekymring p? at dagligvarekjedene kj?per seg enda mer makt over norsk
matproduksjon.
I dag ble det kjent at REMA Industrier kj?per 95 prosent av
Stanges G?rdsprodukter.
-Slike oppkj?p f?rer til at dagligvarekjedene styrker sin
makt bakover i verdikjeden for mat ytterligere, sier leder for Norges Bondelag,
Nils T. Bj?rke.
P? den ene siden kj?per Rema 1000 varer fra b?ndenes
samvirke gjennom Tine og Nortura. I mars 2011 sikret Rema seg storparten av
aksjene i selskapet Norsk kylling. N? har de alts? kj?pt opp nok en av
samvirkebedriftenes konkurrenter p? kylling.
– Det blir en utfordring n?r kjedene b?de blir b?ndenes
kunder og konkurrenter, sier Bj?rke.
– Kjedene kommer n?rmere og n?rmere bonden i verdikjeden. Ved
? kontrollere foredlingsindustrien tar de ogs? styringen over hvilken pris
bonden skal f? for sine produkter.
Regjeringens matkjedeutvalg har allerede vist til at
dagligvarekjedene henter ut en ?kende del av fortjenesten fra norsk
matproduksjon p? bekostning av produsenter og leverand?rer.
-Dette oppkj?pet bidrar til ? synliggj?re behovet for en
egen matkjedelov i Norge.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy