Kulturpolitikk

Renere energi med milj?teknologi

M?ter forbundskansler Angela

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har invitert statsminister Jens Stoltenberg til bilateral arbeidsmiddag den 30. november. Eit hovudtema vil v?re den internasjonale finanskrisa. Dessutan vil dei dr?fte ei rekke andre internasjonale og bilaterale sp?rsm?l.
M?tet mellom dei to regjeringssjefane vil finna stad i den tyske regjeringas representasjonsbolig, Schloss Meseberg, den 30. november, kl. 1900.
Dei to regjeringssjefane vil ha v?re tilgjengelege for pressen f?r m?tet.
– Tyskland er den st?rste ?konomien i Europa og v?r st?rste handelspartnar. Tyskland og Noreg har mange felles politiske interesser og samarbeider tett p? ei rekke omr?de, som energi, klima og andre internasjonale sp?rsm?l. Vi har mange viktige tema ? diskutere og eg ser difor fram til og m?ta min tyske kollega, seier Stoltenberg.
Presse som ?nsker akkreditering bes kontakta , eller Marianne Olsen, mob.: 95812387, innen mandag 28. november kl. 12.00.
Pressekontakt for statsminister Jens Stoltenberg:
Kommunikasjonsr?dgiver Tor Borgersen, mob.: 909 38 987.0000

A to już wiesz?  Statsminister Jens Stoltenberg til Addis Abeba

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy