Internasjonalt

Revidert nasjonalbudsjett 2011: Meir til fornying av jernbanen

Regjeringen foresl?r ? ?ke kvoten for overf?ringsflyktninger med 250 plasser som f?lge av situasjonen i Libya. Tidligere er det ?pnet opp for ? ta i mot 90 personer p? bakgrunn av situasjonen i omr?det. Regjeringen foresl?r ? bevilge 41,7 millioner kroner til dette.
– Norge vil i denne situasjonen st?tte opp under arbeidet til FNs h?ykommiss?r for flyktninger, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Som f?lge av situasjonen i Libya har FNs h?ykommiss?r for flyktninger bedt EUs medlemsland og andre land som bosetter overf?ringsflyktninger om ? ?ke antall gjenbosettingsplasser for flyktninger. Mange flyktninger s?ker tilflukt i et naboland ved krig eller konflikt. Hvis de ikke kan returnere til hjemlandet, eller gjenbosettes i n?romr?det, m? de gjenbosettes til et tredje land hvor deres grunnleggende rettigheter kan sikres.
-I ?r er det 60 ?r siden Flyktningkonvensjonen ble vedtatt. Situasjonen i Libya er en p?minnelse om hvor viktig det er ? ha internasjonale organisasjoner og instrumenter som gj?r at mennesker som er p? flukt kan f? opphold i et annet land. Norge skal fortsette ? bidra til det, gjennom hjelp og bistand ute, men ogs? ved ? ta flyktninger med behov for beskyttelse til Norge, sier Lysbakken
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy