Internasjonalt

Ris?r N?ringshage inn i nytt n?ringshageprogram

– Det nye kravet til standardisering av offentlige IT-systemer ?pner for at samisk spr?k n? kan brukes p? flere omr?der i kommunikasjon med det offentlige, sier sameminister Rigmor Aasrud.
UTF-8, som den heter, er en tegnsettstandard som kan representere mange flere tegn enn de tegnsettstandardene som mange offentlige IT-systemer bruker i dag, dette gjelder blant annet de samiske s?rtegnene. Flere offentlige registre kan ikke bruke de samiske tegnene i sine systemer, og dette g?r ut over kvaliteten p? samiske navn, adresser og stedsnavn i kommunikasjon med samiske brukere.
– Alle skal ha lik tilgang til de offentlige tjenestene og mer av kontakten med det offentlige skal foreg? digitalt. Derfor er det viktig med standardisering av de offentlige systemene, slik at ogs? samiske tegn skal kunne brukes og samiske navn og adresser kan skrives riktig, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Alle statlige virksomheter er tidligere p?lagt ? bruke tegnstettstandarden UTF-8 ved all nyutvikling eller st?rre omlegginger av sine IT-systemer. I den reviderte standardiseringsforskriften, som regjeringen vedtok sist fredag, omfattes ogs? kommunene av dette kravet.
Levetiden for offentlige IT-systemer er lang, inntil nye systemer tas i bruk, m? kommunene fra 1. januar 2013 kunne bruke de seks nordsamiske s?rtegnene. Statlige virksomheter m? ha st?tte for dette allerede 1. januar 2012.
I samisk sammenheng betyr dette at samiske tegn skal kunne brukes p? nettsider, i elektroniske skjemaer og i kommunikasjonen med de samiske brukerne.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Jonas Gahr St