Partier

Rusmestringsenhet, bes?kshus, overgangsbolig, serviorg og butikk ?pner

Justisminister Knut Storberget ?pner i dag to rusmestringsenheter ved Halden fengsel. I tillegg ?pnes bes?kshus, serviorg og Halden fengselsbutikk ?Justisen?.
De to rusmestringsenhetene har plass til totalt 22 innsatte. De f?r hjelp av ulik sosialmedisinsk og annen kompetanse, og deltar i et spesialtilpasset program for ? bli kvitt rusavhengighet. ? ? vinne kampen mot rusavhengighet er tvingende n?dvendig for et bedre liv etter soning. Det forebygger ny kriminalitet og gj?r samfunnet tryggere, sier justisminister Knut Storberget.
60 prosent av innsatte i Norge har et rusproblem ved innsettelsen. Regjeringen har etablert rusmestringsenheter ved elleve fengsler (Stavanger, Bod?, Ravneberget, Bast?y, Bergen, Ullersmo, Indre ?stfold, Trondheim/ Leira, Halden, Arendal/Evje og Hustad fengsel). I 2011 kommer det rusmestringenheter ved Troms? og Telemark fengsel (Skien). Rusmestringsenhetene er etablert i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og vil gi rusbehandling og bedre rehabilitering til innsatte som var rusavhengige ved innsettelse i fengsel.
Bes?kshuset i Halden fengsel blir tatt i bruk for f?rste gang n? i forbindelse med julen. I l?pet av ett ?r opplever om lag 4 000 barn at mor eller far blir fengslet. Det kan f? alvorlige konsekvenser for livssituasjonen og utviklingen til et barn, b?de i form av skam, sorg, utrygghet, angst, savn, risiko for mobbing og foreldrekonflikter, ? ? legge til rette for at innsatte foreldre f?r god mulighet til ? ha kontakt med barn og familie er sv?rt viktig med tanke p? fremtidig rehabilitering. Og det er ikke minst viktig for barna, sier Storberget.
Regjeringen har tidligere ?pnet bes?kshus i Ringerike fengsel. Ved Bredtveit fengsel er det etablert foreldreleilighet. P? Bast?y og Trondheim fengsel/Leira, har foreldrehus v?rt et tilbud for de innsatte og deres barn i flere ?r. Det er ogs? etablert bes?ksleilighet i Bergen fengsel. Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til bedre bes?kslokaler i Oslo fengsel med ferdigstillelse i 2011.
Serviorget har v?rt i funksjon i ca. 2 m?neder. Her er det allerede et godt tverrfaglig milj?, med bemanning fra NAV, to tilbakef?ringskoordinatorer og to sosialkonsulenter. I tillegg er det mange samarbeidspartnere som m?ter i servicesenteret etter behov. ? Serviorget er et ledd i regjeringens tilbakef?ringsgaranti, hvor innsatte tidlig i soningen skal forberedes p? et kriminalfritt liv. P? Serviorget jobbes det med ? skaffe fremtidig jobb og bosted ved l?slatelse, sier statssekret?r Gina Lund i Arbeidsdepartementet.
Halden fengsels overgangsbolig har 24 plasser hvor de innsatte har mulighet for ? g? p? skole og arbeide p? dagtid, som ledd i arbeidet med ? forberede dem p? livet etter soning.
Snorklipping i butikken. Butikken ?Justisen? er en storkiosk som drives av de innsatte, med seks arbeidsplasser. Justisministeren foretar den offisielle ?pningen.
Fakta om Halden fengsel
Det nye fengselet i Halden ble ?pnet 8. april 2010 og har en kapasitet p? 251 plasser. Fengselet er moderne og straffegjennomf?ringen tilpasses individuelt og preges av m?lrettet samarbeid mellom tilsatte og innsatte. Bygningene er utformet for ? gi et best mulig aktivitetstilbud. Det er bygget bes?ksleilighet og familiebes?ksrom slik at innsatte skal f? god mulighet til ? ha kontakt med barn og familie. Det er etablert serviorg der det offentlige hjelpetilbudet f?r bedre mulighet til ? komme p? banen f?r l?slatelse for ? sikre lavest mulig tilbakefall til kriminalitet. Dette er en del av tilbakef?ringsgarantien fra stortingsmeldingen ?Straff som virker?, St. meld. nr 37 (2007-2008).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy