Politikk

Russland, Ukraina og folkeretten: Sp?rsm?l og svar

Hvorfor mener mange at folkeavstemningen p? Krim er ulovlig? Hvordan kan territorium skifte eier i hehold til folkeretten? Har ikke autonome republikker rett til ? l?srive seg?

FN-sambandet avklarer sentrale folkerettslige sp?rsm?l om konflikten p? Krim:
http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Spoersmaal-og-svar-Russland-Ukraina-og-folkeretten

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.02100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy