Diplomati

Ryanair og arbeidsmilj?loven

N?r Ryanair slipper gjennom Luftfartsverkets kontroll og offentlige virksomheter bryter arbeidsmilj?loven daglig, er det grunn til ? sp?rre om arbeidstakerne blir ivaretatt bra nok av den r?dgr?nne regjeringen.
Luftfartstilsynet har nylig utf?rt tilsyn hos Ryanair p? Rygge. Selv om selskapet fikk godkjent p? noen punkter, viste det seg at de ikke har ansettelseskontraktene i samsvar med norske arbeidsmilj?bestemmelser n?r det gjelder arbeidstiden og om lengden p? de ansattes pauser. Mest interessant er det at Luftfartsverket fastsl?r at de mangler fullmakt til ? kontrollere viktige forhold. De har derfor ikke unders?kt l?nnsforhold, pr?vetid, oppsigelsestid, legeunders?kelser og sykdom, omr?der der det er allment kjent at Ryanair har tvilsomme avtaler.

Ryanairsaken viser med all tydelighet at virkemidlene ikke er bra nok i dag for ? s?rge for et godt arbeidsmilj?. Regjeringen burde s?rget for at Luftfartsverket i dette tilfellet, Arbeidstilsynet i andre tilfeller, hadde tilstrekkelige fullmakter og hjemler til ? unders?ke og forf?lge alle viktige sider ved arbeidsmilj?et.
Arbeiderpartiet og de r?dgr?nne partiene fremstiller seg som varme forsvarere av dagens arbeidsmilj?lov. Samtidig framst?r de som tafatte i saken om arbeidsforholdene i Ryanair, og under deres regjeringstid har offentlige virksomheter brutt arbeidsmilj?loven i hopetall. Dermed er det grunnlag for ? sp?rre hvor viktig er arbeidsmilj?et og arbeidsmilj?loven for partiet n?r det ikke er valgkamp?
H?yre og de borgerlige partiene p? sin side har et tvilsomt rykte n?r det gjelder arbeidsmilj? og ansattes rettigheter. Derfor har det v?rt spennende ? f?lge den interne debatten i H?yre om hvordan de skal forholde seg til ulike sider av arbeidsmilj?loven. De har s? vidt jeg har oppfattet konkludert med at de vil beholde hovedtrekkene i arbeidslivet, styrke Arbeidstilsynet og beholde fagforeningsfradraget. Samtidig skriver de i sitt partiprogram blant annet at de vil myke opp reglene for s?ndags-, helligdags- og nattarbeid, og myke opp reglene for midlertidige ansettelser. Venstre og Frp virker ogs? ? dra en eventuell borgerlig regjering i denne retningen. Dermed kan vi trolig fastsl? at det ikke blir bedre med ny regjering.
Organisasjonen Lederne mener hovedtrekkene i den norske arbeidsmilj?loven m? forsvares. Samtidig kan vi gjerne diskutere enkelte justeringer av loven, men det kan ikke v?re ensidig til de ansattes disfav?r. P? noen omr?der kan man helt sikkert justere noen sv?rt firkantede regler, p? den annen side viser blant annet Ryanairsaken at det p? andre omr?der er behov for flere og kraftigere virkemidler for ? holde arbeidsgiverne i ?rene.
Jan Olav Brekke (forbundsleder i organisasjonen Lederne)

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

0000

Similar Posts