Politikk

Sammen for et felles nordisk etisk initiativ

Initiativ for etisk handel (IEH) og Dansk initiativ for etisk handel (DIEH) har sammen med Nordisk Ministerr?d samarbeidet om et felles nordisk rammeverk for etisk handel.
Med st?tte fra IEH og DIEH har den svenske Bist?ndsänmden n? invitert til m?te som omhandler et rammeverk for en nordisk plattform og et mulig svensk initiativ for etisk handel.
DIEH og IEH har over lenger tid samarbeidet om gjennomf?ringen av et felles nordisk rammeverk for etisk handel. Prosjektet har f?tt st?tte fra Nordisk Ministerr?d.
Felles plattform
– Prosjektet fokuserer p? ? etablere en felles plattform for kunnskap og deling av informasjon mellom flere interessenter gjennom ulike tiltak i de nordiske landene. Vi tror at ? styrke og koordinere arbeidet gjennom en samlet innsats vil styrke nordiske bedrifters arbeid med samfunnsansvar, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.
B?de norsk IEH og DIEH sitter p? uvurderlig kunnskap n?r det gjelder gjennomf?ring av samfunnsansvar i leverand?rkjeden i praksis.
– Derfor ser vi fram til m?tet Bist?ndsänmden n? organiserer, sier Bondevik.
Et utvalg aktuelle akt?rer fra sivilsamfunn, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter og offentlig sektor er invitert til m?tet som finner sted i Stockholm tirsdag denne uken.
Nordisk rammeverk
-I Sverige finnes det ingen plattform for et samarbeid om samfunnsansvar i leverand?rkjeden p? linje med det vi har i Norge og Danmark. Med st?tte fra Nordisk Ministerr?d er m?let ? f? til et nordisk rammeverk p? etisk handel som inkluderer Sverige , Finland og Island. Det er allerede etablert et n?rt samarbeid med relevante akt?rer i begge land. Dette er f?rste skritt p? veien, sier Bondevik.
Representanter fra Norsk IEH og Dansk DIEH vil dele erfaringer fra mange ?rs arbeid med samfunnsansvar og etisk handel med sine svenske kolleger.
St?rst i Norden
– Vi vet at dialog med de ulike interessentene og nettopp flerpartsmodellen er den store styrken i arbeidet v?rt. B?de DIEH og IEH har opplevd formidabel medlemsvekst og er per i dag det st?rste nettverket i Norden n?r det gjelder samfunnsansvar i leverand?rkjeden. V?rt nettverk og st?rrelse viser at mange store og viktige danske og norske bedrifter, organisasjoner og representanter for offentlig sektor velger ? ta sitt ansvar alvorlig ved ? bli medlem av et flerpartsinitiativ som IEH og DIEH, avslutter Bondevik.
Relatert
Les mer: Nordic Ethical Trading Framwork
Les mer: Svensk interesse for nordisk platform for Etisk Handel

IEH er et ressurssenter og en p?driver for etisk handel. Form?let er ? fremme ansvarlige leverand?rkjeder slik at internasjonal handel bidrar til ? ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, b?rekraftig utvikling og forsvarlig milj?h?ndtering.
0000

Similar Posts