Partier

Samr?d om statlig eierskap

Tirsdag 4. januar inviterer n?rings- og handelsminister Trond Giske til samr?d om det statlige eierskapet. Bakgrunn for dette er den kommende stortingsmeldingen om temaet.
Forel?pig deltakerliste:
Frode Strand Nilsen (FSN Capital Partners AS)
Svein St?le(Pareto AS)
Olav Thon (Olav Thon Gruppen AS)
Bj?rn Kjos (Norwegian Air Shuttle ASA)
Trine Lerum Hjellaug (Adm.dir i Lerum Gruppen)
Anette Olsen (Fred Olsen AS)
Anne Birgitte Fossum (Privat investor med hovedvekt p? investeringer innen fast eiendom og Private Equity gjennom Foinco AS)
Christen Sveaas (Kistefos AS)
Anne Jorunn M?kster, (adm dir og eier i Simon M?kster Shipping AS)
Elisabeth Grieg (deleier av Grieg Group med mer.)
Jens Ulltveit-Moe(UMOE AS )
Jan P. Collier (Eier ABG Sunndal Collier)
Kathryn Baker (Partner i Reiten & Co )
Olav Nils Sunde (Color Line)
Pressen er velkomne til ? overv?re siste del av m?tet, og kan m?te opp i n?rings- og handelsdepartementets resepsjon kl. 12.30. Det blir anledning for intervjuer i etterkant av m?tet.
Pressekontakt: Anne Cecilie Lund, 99 62 12 13 eller pressetelefon 90 25 13 03.0000

Similar Posts