Kulturpolitikk

Sara Kahsay f?r Plans Jentepris 2012

11-10-2012 08:00 Plan Norge Jordmor og aktivist Sara Kahsay f?r tildelt Plans Jentepris for hennes arbeid mot kj?nnslemlesting. Prisen deles ut p? Kunstnernes Hus i kveld kl 18.00.

Jordmor og aktivist Sara Kahsay f?r tildelt Plans Jentepris 2012 for hennes arbeid mot kj?nnslemlesting. Kahsay jobber til daglig ved ved Ullev?l sykehus.

– Dette er en verdig vinner av Plans Jentepris. Sara Kahsay har viet seg til et arbeid som ber?rer diskriminering av jenter i en ekstrem konsekvens; det ? frata en jente det som gj?r henne til en kvinne, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Omskj?ring skjer ikke bare i Afrika
Kahsay er en aktivist og ressursperson for kvinner i minorietetsmilj?ene, for helsearbeidere, samt for det politiske milj?et. Hun er f?dt i Eritrea, men har bodd i Norge siden hun var 17 ?r. Hun vokste opp i en region av Afrika der flere kulturer praktiserer omskj?ring, og er opptatt av at omskj?ringen ikke er et Afrika-problem, men et verdensproblem som ogs? ang?r oss i Norge, fordi kultur er flyttbar.

Ekstraordin?r innsats
I juryens begrunnelse heter det at Kahsay har vist en ekstraordin?r innsats for de medmennesker hun har m?tt i sitt arbeid som jordmor. Drivkraften for hennes arbeid har v?rt forebygging av omskj?ring gjennom kunnskap og et lavterskel tilbud til jenter og kvinner som ?nsker gjen?pning. Dette har bidratt til at arbeidet mot omskj?ring i Norge har g?tt fremover. I dag opps?ker unge jenter Ullev?l for ? bli gjen?pnet, noe kun gravide kvinner ble henvist til i starten. Kahsay har vist engasjement p? alle niv?er – fra ? bedre forholdene i gjerning til ? ?ve press overfor myndigheter.

– Vi forbinder jordm?dre med livets start. Prisvinneren er jordmor for mange gjennom store deler av livet. Hun gir nytt liv, gang p? gang. Hennes kamp s?rlig mot kj?nnslemlestelse imponerer oss alle, sier juryleder Knut Storberget.

A to już wiesz?  Framtida fikk svarteper

Mange gode kandidater
Plans Jentepris gis til en person eller organisasjon som har gjort en innsats innenfor omr?der som fremme av utdanning, forhindring av tvangsekteskap, ford?mming av voldtekt, forebygging av omskj?ring, visning av kulturelle uttrykk eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir h?rt i samfunnet.

Det var mange sterke kandidater som ble nominert til Plans Jentepris. Blant de nominerte var blant annet Yawar Bokhari; Minotenk, Amal Aden, Malmfrid Hovsveen Hallum, Cecilia Br?khus Loveleen Brenna, Fakhira Salimi og Runi B?rresen.

Juryen bestod av Knut Storberget, Gunhild Stordalen, Birgit Skarstein, Sarita Skagnes, Ulrik Imtiaz Rolfsen og Gunn Ovesen. De har alle engasjert seg i arbeid mot diskriminering av jenter og for fremme av rettferdighet og like muligheter for alle, uavhengig av kj?nn.

Prisen ble delt ut 11. oktober p? Kunstnernes Hus i Oslo.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy