Diplomati

Satsing p? barns deltakelse gir trippeleffekt

Regjeringen lover ?kt st?tte til demokratiske organisasjoner og sosiale bevegelser av og for barn og unge i fattige land. – Det er sv?rt gledelig at et av Plans hovedinnspill har blitt tatt inn i den nye meldingen om rettferdig fordeling, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan
Norge.
Plan har lang erfaring med ? involvere barn og unge i dem i arbeid for deres egne rettigheter. I egne rettighetsgrupper l?rer barn om sine rettigheter og hva de kan gj?re n?r disse brytes. ? involvere barn og unge i utviklingen av samfunnet fremmer sosial og ?konomisk utvikling.
– St?tte til involvering av barn og unge gir en trippeleffekt. Det ivaretar barns rett til deltakelse, det gir barn og unge mulighet til ? f? gjennomslag for andre rettigheter som retten til utdanning og helsetjenester, og det gir dem erfaring som bidrar til demokratisk utvikling p? sikt, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan er ogs? forn?yde med at meldingen varsler ?kt satsning p? ? sikre jenter lik tilgang til utdanning utover grunnskolen. At alle jenter skal ha rett til ungdomsskole er hovedm?let for Plan kampanje ?Fordi jeg er jente?.
– Dette er sv?rt positive signaler fra regjeringen, men l?ftene m? f?lges opp med mer midler til utdanning, sier Bj?rn?y. Hun viser til at kronebel?pet som g?r til utdanning er lavere i ?r enn da denne regjeringen tok over i 2005, til tross for en stor ?kning i det totale bistandsbudsjettet i samme periode.
– Vi forventer n? at regjeringen i h?yere grad legger vekt p? barns rettigheter, og spesielt jenters rettigheter, i utviklingsprioriteringer fremover, sier Bj?rn?y.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy