Politikk

Savner konkret oppf?lging av #Jentemilliard

Plan Norge er tilfredse med at den nye regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle. Men organisasjonen er skuffet over at l?ftet som Erna Solberg og Siv Jensen ga, om ? ?ke den ?rlige bistanden til utdanning med en #Jentemilliard, ikke f?lges opp i regjeringserkl?ringen.
Plans innspill til regjeringsplattform ba om en sterkere prioritering av barns rettigheter i norsk utviklingspolitikk, og en konkretisering av l?ftene om ?kt satsing p? bistand til utdanning.
– Det er sv?rt bra at regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle. Dette arbeidet har lenge lidd under mangelen p? slik lederskap, sier Per Kristian Sbertoli, politisk r?dgiver i Plan Norge.
Erna Solberg og Siv Jensen var begge blant de 67% av toppkandidatene i de ni st?rste partiene som i valgkampen sa ja til Plans krav om en #Jentemilliard i ?kt bistand til utdanning.
– Plan er skuffet over at dette l?ftet ikke nevnes i regjeringserkl?ringen, men vi kommer til ? f?lge dette opp, statsbudsjett for statsbudsjett, sier Sbertoli.
Plan hadde ?nsket seg en klarere prioritering av barns rettigheter i utviklingspolitikken. Barns rettigheter nevnes ikke spesielt, men organisasjonen er glad for at regjeringen vil spre kunnskap om menneskerettigheter, og bekjempe vold som kj?nnslemlestelse, tvangsekteskap, og misbruk av barn. Det er ogs? bra at barn og funksjonshemmede nevnes blant grupper som regjeringen vil rette s?rlig oppmerksomhet mot.
Den nye regjeringsplattformen sier at regjeringen vil “opprettholde et h?yt niv? p? norsk bistand”. Plan mener regjeringen b?r bevilge én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). – Vi vil f?lge statsbudsjettene n?ye og arbeide for at behandlingen i Stortinget gj?r at Norge f?lger prosentm?let, sier Sbertoli.

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts