Kulturpolitikk

Savner samstemt politikk for barns rettigheter

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og Statsbygg inviterer pressen til befaring i Regjeringskvartalet.
Tid: Tirsdag 11. oktober, kl. 08.45-11.00
Sted: Oppm?te i Grubbegata – ved Deichmanske bibliotek
P?melding er p?krevd. Navn, arbeidssted og f?dselsdato m? oppgis i p?meldingen.
Melding sendes til Hege Njaa Rygh, Statsbygg: innen mandag 10. oktober kl. 12.
Det er p?krevd med sikkerhetsutstyr (hjelm, vernesko og synlighetsvest). Dette f?s p? oppm?testedet kl 08.45.
Det er begrenset med plass og det kan v?re at ikke alle f?r plass.
Sp?rsm?l kan rettes til:
Hege Njaa Rygh, Statsbygg, 91 37 01 72
Frode Jacobsen, FAD, 99 52 34 95
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy