Kulturpolitikk

Scandic mottok Nordisk R?ds Natur- og Milj?pris

a8

Forskningsr?det lyser ut 450 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er den st?rste utlysningen av denne typen noensinne.

? Det er sv?rt gledelig ? komme med denne utlysningen n?, sier Anne Kjersti Fahlvik, direkt?r for Divisjon for innovasjon i Forskningsr?det.

? Helt ferske tall viser en nedgang i forsknings- og utviklingsinvesteringer i norske bedrifter. Innovasjonsprosjekter f?rer til nye og bedre produkter, prosesser og tjenester og stimulerer dermed til vekst og verdiskaping i n?ringslivet, sier hun.

Tallene Fahlvik viser til ble publisert fredag. Rapporten, som kommer fra Statistisk sentralbyr? og NIFU, viser at det var en klar vekst i n?ringslivets FoU-innsats fram til 2008, men at veksten s? stoppet opp. Deretter fikk vi en nedgang b?de i 2009 og 2010.

450 millioner over fire ?r

Midlene lyses ut gjennom programmet BIA, som gir st?tte de beste prosjektene uansett bransjetilh?righet, med unntak av de omr?dene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsr?det. Bedriftene som s?ker, velger selv hva de vil forske p?, og bare de aller beste prosjekts?knadene vinner fram. Tidligere utlysninger av innovasjonsmidler i BIA, viser at norske bedrifter har mange flere gode prosjekter enn det finnes midler til. Ved forrige utlysning i programmet, kom det inn totalt 342 skisser, 140 innovasjonsprosjekter ble vurdert, og 35 fikk tilslag om st?tte.

Eksempler p? bedrifter som har lykkes med st?tte fra Forskningsr?dets program BIA er resirkuleringsselskapet Tomra, bioteknologibedriften PCI Biotech og skiprodusenten Madshus.

Kontakt kommunikasjonsr?dgiver Andreas B. Johansen, 90603496, [email protected]
Lenke til utlysningen: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA/1253962812404 Mer om BIA: http://www.forskningsradet.no/bia Mer om tallene fra SSB: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253969516653&p=1224698172671&pagename=indikatorrapporten%2FHovedsidemal Kontaktperson(er):

Andreas Birger Johansen Telefon:90603496 Mobil:
E-post:[email protected]

A to już wiesz?  P? tide ? slutte? - 5100 d?r av r?yking hvert ?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy