Kulturpolitikk

Scandics Handikapambassad?r, Magnus Berglund, nominert til “Social entrepreneur of the Year”

Ved dei tre f?rre kommunevala har berre 33 prosent av f?rstegongsveljarane stemt. Derfor er det gledeleg at 57,3 prosent av 16- og 17-?ringane i kommunane som deltok i fors?ket med nedsett stemmerettsalder stemte ved kommunevalet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Valdeltakinga blant 16- og 17-?ringar i fors?kskommunane ligg samla p? 57,3 prosent, men varierer mykje mellom kommunane. I Luster l?g valdeltakinga blant 16- og 17-?ringane p? heile 82 prosent, 9 prosent over den generelle valdeltakinga.
I den st?rste fors?kskommunen, Stavanger, l?g deltakinga blant 16- og 17-?ringane p? 61,5 prosent, p? h?gd med den generelle valdeltakinga.
Det er enda ikkje tal tilgjengeleg for valdeltakinga for f?rstegangsveljarane ved kommuneval mellom 18 og 21 ?r ved ?rets kommuneval, s? vi veit enda ikkje om desse har h?gare valdeltaking enn ved dei f?rre kommunevala.
– Vi hadde h?pt og trudd at vi skulle greie ? mobilisere fleire til ? bruke stemmeretten sin ved dette valet. Eit lyspunkt her er valdeltakinga blant 16- og 17-?ringane i dei 20 fors?kskommunane som pr?ver ut nedsett stemmerettsalder, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
– Valdeltakinga blant 16- og 17-?ringane ligg her langt over det som er vanleg for f?rstegongsveljarane. Vi har enno ikkje tal ved ?rets val n?r det gjeld den generelle valdeltakinga blant unge veljarar. Vi veit derfor ikkje om h?gare valdeltaking er ein trend blant dei unge veljarane eller om det gjeld berre for ungdommane som deltok i fors?ket, men ved dei tre f?rre vala har deltakinga blant f?rstegongsveljarar vore berre 33 prosent, seier Liv Signe Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00
Excel versjon av forel?pige tall 14092011
FOREL?PIGE TALL 14092011 kl. 1200

KommnrKommnavnAntall godkjente stemmegivninger fra 16/17 ?ringerAntall stemmeberettigede 16/17 ?ringerFremm?te 16/17 ?ringerFremm?te totalt i kommunen. Forel?pig*Opptellings status
0805
Porsgrunn45488551,3061opptalt0119Marker608273,17 64,4opptalt0230L?renskog50591954,9563,6opptalt0403Hamar402671 59,9166,3opptalt0515V?g?6287 71,2666,9opptalt0621Sigdal5792 61,9662,2opptalt0716Re115254 45,2863,2opptalt0904Grimstad365613 59,5461,6opptalt1002Mandal242409 59,1761,2opptalt1122Gjesdal186340 54,7165opptalt1103Stavanger1933314461,4862,1lite gjenst?r1244Austevoll79143 55,2472,8opptalt1426Luster12014682,1973,1opptalt1633Osen17 29 58,6273,3opptalt1725Namdalseid314568,8964,3opptalt1850Tysfjord3661 59,0276,1opptalt2004Hammerfest11225044,8055,4opptalt2011Guovdageainnu suohkan / Kautokeino528859,0964,2opptalt1940Gaivuona suohkan / K?fjord507864,1061,9opptalt
1501
?lesund517107847,9659,1opptalt Gjennomsnitt5395941457,3082643

* Basert p? godkjente stemmesedler. Blanke og forkastede ikke medregnet.0000

Similar Posts