Partier

Siemens vant kontrakt med Tr?ndelagsfylkene: Industrien i Tr?ndelag skal kutte energiforbruket med 2 TWh

Siemens har inng?tt en avtale med fylkeskommunene i Nord- og S?r-Tr?ndelag om ? utrede mulighetene for energieffektivisering blant industribedrifter i Tr?ndelag. Kartleggingen har som m?l ? avdekke tiltak for ? frigj?re 2 TWh med energi, tilsvarende forbruket til 100.000 husstander.
Bakgrunnen for prosjektet er en omfattende satsning p? EN?K-tiltak i Tr?ndelag p? grunn av den dramatiske kraftsituasjonen i regionen. I et normal?r s? ligger forbruket av kraft i Midt-Norge p? omlag 22 TWh, mens produksjonen av kraft bare er p? dr?yt 14 TWh. Med andre ord har Midt-Norge et kraftunderskudd cirka 8 TWh. N? ?nsker Tr?ndelagsfylkene ? se p? konkrete strakstiltak for ? b?te p? den vanskelige kraftsituasjonen.
­- Vi ser at energieffektivisering er et viktig grep som raskt kan bidra til ? redusere behovet for kraft i regionen. Derfor er glad for ? ha Siemens p? laget for ? finne l?sninger p? hvordan vi kan bedre situasjonen og redusere kraftunderskuddet, sier fylkesordf?rer Tore O. Sandvik i S?r-Tr?ndelag fylkeskommune.
Skal kutte 2 TWh
Det er tiltak i industribedriftene i Tr?ndelag som skal avdekkes. Ved en analyse av cirka 15 industribedrifter s? skal Siemens kartlegge konkrete tiltak som skal bidra til ? redusere bedriftenes kraftforbruk. Tiltakene som avdekkes skal presenteres i en egen rapport, og rapporten skal v?re ferdig i desember. M?let med arbeidet er ? frigj?re 2 TWh med energi innen tre ?r. Det tilsvarer det ?rlige forbruket til 100.000 husstander, og representerer en fjerdedel av dagens kraftunderskudd.

– V?r erfaring og analyser viser at det ofte er mye ? hente p? energieffektivisering. For eksempel s? har vi tidligere presentert en rapport der energiforbruket i hele Trondheim kan reduseres med 22 prosent. Potensialet blant industribedrifter er ogs? betydelig, noe v?re erfaringer fra tilsvarende arbeid i mellom-Europa viser. Vi gleder oss til ? ta fatt p? arbeidet, og ser fram til ? presentere v?re tiltak i desember, sier divisjonsdirekt?r Anne Marit Panengstuen i Siemens.

Trondheim smartest p? energibruk
Dette er ikke f?rste gang politikere i Tr?ndelag tenker smart n?r det gjelder energibruk. I fjor innledet Trondheim kommune et samarbeid med Bellona og Siemens p? energieffektivisering gjennom prosjektet Trondheim SmartCity. I en egen rapport ble det avdekket at byen kan redusere forbruket med 22 prosent, ved bruk av moderne og tilgjengelig teknologi. M?let er ? bli smartest p? energibruk i Norge, og f? b?de innbyggere og n?ringsliv til ? hente ut mest mulig av dette potensialet i l?pet av 2012.

Les mer p?:
www.siemens.no
www.trondheimsmartcity.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Anne Marit Panengstuen, divisjonsdirekt?r i Siemens
Mob: +47 928 17 991 , e-post: [email protected]

Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 952 26 088, e-post: [email protected]
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.0000

Similar Posts