Internasjonalt

Sikrar lokal historie

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har skrevet en nasjonal rammeavtale med Proffice Norge. Avtalen gjelder Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet og omfatter personalutleie innen administrative tjenester, bygg/anlegg, teknisk/produksjon, lager/logistikk, samt IT brukerst?tte og drift.
– Proffice skal sikre tilgangen p? kvalifisert personell ved korttidsfrav?r, ferie og andre ekstraordin?re situasjoner der det kreves flere ressurser. Innen IT-sektoren skal vi levere mer langsiktige bemanningsl?sninger, sier Per Bergerud, adm. direkt?r for Proffice Norge.
Proffice er valgt som A-leverand?r innen Bygg og anlegg, tekniske tjenester og lager/logistikk, og som B-leverand?r innen Administrative vikartjenester, samt kategorien IT Brukerst?tte og drift.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse, underst?ttelse og avhending av alle v?pensystemer i Forsvaret. Dette innbefatter ogs? et bredt spekter av tjenester innen forsyning og tyngre vedlikehold.
Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og har budsjett p? om lag 14 milliarder kroner ?rlig.
– V?r oppgave er ? sikre at Forsvaret gjennom effektiv logistikk kan ivareta en h?yest mulig operativ evne, sier Espen Brochmann, Prosjektleder i FLO.

Rammeavtalen gjelder fra 15.april 2011 og har en varighet p? 3 ?r med mulighet for 1 ?rs forlengelse.
For mer informasjon, kontakt:
Per Bergerud, adm.dir. Proffice Norge
[email protected] +47 400 21 450
Stein Andr? Haugerud, viseadm. dir. Proffice Norge
[email protected] +47 400 21 440
Espen Brochmann, Prosjektleder FLO
[email protected] +47 488 95 908
Proffice er det spesialiserte bemanningsselskapet med over 10 000 medarbeidere i Norden. Med engasjement og lydh?rhet hjelper vi mennesker og bedrifter ? finne l?sninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Profficeaksjen er notert p? Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy