Diplomati

Siv Jensen bes?kte Feiringklinikken

Den 28. mai bes?kte leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen LHLs hjertesykehus Feiringklinikken.
Siv Jensen fikk en omvisning p? kardiologisk avdeling og p? rehabiliteringsavdelingen, og ga uttrykk for at hun var imponert over Feiringsklinikken.
Frode Jahren, genralsekret?r i LHL, og Arne Lie, direkt?r ved Feiringklinikken og viseadministerende direkt?r i LHL Helse, orienterte Jensen om Feiringklinikkens drift og avtaleforhold.
Engasjert hjerteambassad?r
Siv Jensen viste gjennom sp?rsm?l at hun var godt oppdatert p? kvinner og hjertehelse, blant annet gjennom sitt engasjement som ambassad?r for LHLs Hjertelig hilsen-kampanje.
Hun fikk blant annet svar p? hvordan ?kt oppmerksomhet om kvinner og hjertehelse gir utslag p? kliniske resultater p? Feiringklinikken.
? Det er viktig for oss ? vise politikerne hva vi st?r for og hva ideelle organisasjoner som LHL bidrar med i velferdsproduksjonen, sier Jahren.
Feiringklinikkens milep?ler
Feiringklinikken ligger p? topp av samtlige sykehus i landet hva ang?r pasientforn?ydhet.
Arne Lie kunne presentere tre viktige milep?ler som klinikken har n?dd i l?pet av sine 24 drifts?r:
Det er gjennomf?rt mer enn 70 000 hjerteunders?kelser (angiografier)
Det er gjennomf?rt enn 30 000 utblokkinger og stentinger av krans?rene i hjertet
Det er gjennomf?rt mer enn 20 000 ?pne hjertekirurgiske inngrep
Les mer om Feiringklinikken her.
Om LHL
LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres p?r?rende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet.
Organisasjonen ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkul?ses Hjelpeorganisasjon. Siden den gang har politisk arbeid v?rt et viktig omr?de i organisasjonens virksomhet. Ved siden av dette har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse p? omr?dene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ern?ring. Vi er ogs? en stor leverand?r av helsetjenester gjennom v?re sykehus og rehabiliteringssentre.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy