Internasjonalt

Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett

Norge reagerer p? at Israel holder tilbake palestinske skatteinntekter. ? Dette er uakseptabelt. Pengene m? overf?res straks, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Israels regjering holder igjen de regul?re overf?ringene av palestinsk merverdiavgift og toll, som administreres av Israel etter avtale med palestinerne. Avgiftsoverf?ringene utgj?r omlag to tredeler av l?nnsutgifter til offentlig ansatte for den palestinske selvstyremyndigheten (PA). Bakgrunnen for tilbakeholdelsen er undertegningen av avtalen om palestinsk forsoning mellom partiene Hamas og Fatah i Kairo onsdag forrige uke.
? Disse pengene er palestinske. Israel bare administrerer dem p? vegne av den palestinske selvstyremyndigheten basert p? en avtale. Tilbakeholdelsen svekker president Abbas og andre forhandlingsorienterte krefter i palestinsk politikk, sier utenriksministeren.
PA har n?dd et niv? hvor Verdensbanken mener at institusjonene n? er rede til ? fungere som en uavhengig stat. Under m?tet i giverlandsgruppen for Det palestinske omr?det (AHLC) i Brussel i april 2011 erkl?rte Det internasjonale pengefondet (IMF) at PAs finansforvaltning holder h?y, internasjonal standard. Tilbakeholdelsen av avgiftsmidlene har allerede f?rt til forsinkelse i l?nnsutbetalingene til palestinske offentlig ansatte.
? Det israelske vedtaket setter hele det palestinske statsbyggingsprosjektet i fare. Det er av avgj?rende betydning at Israel respekterer inng?tte avtaler med palestinerne og gjenopptar overf?ringene umiddelbart, sier St?re.
Utenriksministeren formidlet ogs? dette budskapet til Israels viseutenriksminister Daniel Ayalon under hans bes?k i Norge 6. mai. 0000

Similar Posts