Partier

Skatteparadis under lupa

Tysdag 18. januar sparkar statssekret?r Ingrid Fiskaa i gang eit nytt forskingsprogram om kapitalflukt og skatteparadis.
? Tilgangen p? kapital og kapitalflukt p?verkar moglegheitene for ?konomisk framgang i utviklingsland. Det er absolutt behov for meir kunnskap og forsking p? dette feltet. Derfor har regjeringa gitt pengar til dette forskingsprogrammet, seier Fiskaa.
Det er sett av 50 millionar kroner til programmet som g?r fram til 2015. Startskotet markerast med eit seminar i Oslo tysdag 18. januar.
Les meir om seminaret p? Forskingsr?det sine heimesider.
Tidspunkt: Kl 11.00-14.00
Stad: Noregs Forskingsr?d (Stensberggata 27, Oslo)
Pressekontakt: kommunikasjonsr?dgjevar Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48 15 37 48
***
Pressemeldingar og nyheiter om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgjevarar nyttar Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Denne pressemeldinga har ein verdi p? 38. Det er det same som i vekeblad. Les meir om kampen for eit enklare spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy