Partier

Slipper ? vente i k?

– Dette var behagelig. Det er lettere ? komme hit med kone og sm? barn n?r vi vet at vi slipper ? vente i k?, sier Alejandro-Luis Marcussen Nueva. Ved hjelp av S?knad p? nett-l?sningen kan familien m?te opp hos politiet til et tidspunkt som passer, og de slipper ? vente to timer i k?.

Alejandro-Luis Marcussen Nueva m?ter opp p? politistasjonen med hele familien til avtalt tid etter ? ha brukt S?knad p? nett. N? slipper de ? st? i k?. Foto: Magasinet Norsk Politi
– Noen ganger har ventetiden v?rt lang, sier Alejandro-Luis Marcussen Nueva. Han m?ter med kona Jhonaliza og s?nnen Zeph p? politistasjonen til avtalt tid etter ? ha brukt S?knad p? nett-l?sningen hjemmefra. S?ndre Buskerud politidistrikt har sammen med Rogaland politidistrikt v?rt pilot for ?S?knad p? Nett?-l?sningen. Etter en litt treg start der det var langt mellom s?knadene, er det stadig flere som velger ? levere elektronisk s?knad.
Slipper to timers ventetid
– En av de st?rste gevinstene for brukeren, er at det n? er mulig ? bestille time for ? levere dokumentasjonen, sier leder for utlendingsekspedisjonen p? politihuset i Drammen, Anne M. Finnebr?ten. K?ene kan bli lange i ekspedisjonen, og p? de verste dagene er det inntil to timers ventetid. En av innvendingene mot den nye l?sningen er at den ikke er tidsbesparende for kunden:
? Det kreves fortsatt to bes?k til politiet. F?rst for ? levere dokumentasjon, s? for ? hente tillatelsen n?r den er gitt. Vi har valgt ? ta i bruk bookingl?sningen ogs? for de som skal hente sin tillatelse om opphold. De ringer ofte og sp?r om n?r tillatelsen er klar, og da setter vi opp en time for dem. Dette f?r vi veldig gode tilbakemeldinger p?, sier Finnebr?ten. En annen innvending har v?rt registrering av betalinger som gj?res gjennom l?sningen. Utfordringen har ligget i ? h?ndtere innbetalingene til politidistriktet og avstemme disse innbetalingene mot DUF.
Bygger ned restanser
Wenche ?verg?rd Johnsen er leder for forvaltningsenheten ved S?ndre Buskerud politidistrikt. Utlendingsseksjonen i politidistriktet er en av landets mest travle ? og saksbehandlingstiden har til tider v?rt h?y. ? Vi ser at saksbehandlingstiden g?r nedover hos oss, og at vi bygger ned restanser. Dette skjer samtidig med at vi har hatt redusert kapasitet p? saksbehandling. Jeg kan ikke finne en annen forklaring enn at det er de nye elektroniske l?sningene som er ?rsaken til dette.

Leder for forvaltningsenheten ved S?ndre Buskerud politidistrikt ser at saksbehandlingstiden g?r ned. Foto: Magasinet Norsk Politi
I tillegg til ?S?knad p? Nett? har S?ndre Buskerud v?rt pilot for de nye eSak-systemet som g?r ut p? at all dokumentasjon en person leverer inn skal scannes og f?lge saken elektronisk. Merarbeidet scanningen av dokumentasjonen har gitt, spares raskt inn ved at dokumentene ikke m? f?res manuelt andre steder. – Vi ser at det er en terskel for mange ? ta i bruk den elektroniske l?sningen med ?S?knad p? Nett?, men vi jobber n? for ? gj?re l?sningen mer kjent. Den har blitt mer brukervennlig i pilotperioden, og stadig flere tar den i bruk. Det er ikke tvil om at dette er framtida, sier Finnebr?ten
Artikkelen er hentet fra Magasinet Norsk Politi hvor den sto p? trykk i nr. 4, Desember 2010, skrevet av Anne Malm Monstad0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy