Internasjonalt

Slovenia fokuserer p? folkehelse i bruken av E?S-midlar

Onsdag 11. mai markeres ?pningen av FNs trafikksikkerhetsti?r (2011-2020) over hele verden. I den forbindelse inviterer Samferdselsdepartementet til presseseminar.
Tid: 11. mai kl. 10.00-11.00
Sted: Plenumssalen i Regjeringskvartalet (H?yblokka/R4)
Statsr?den vil presentere konkrete nyheter innenfor norsk trafikksikkerhetsarbeid.
Gode fotomuligheter p? plassen foran h?yblokken/R4 der UP stiller med biler.
Program
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa orienterer om FNs trafikksikkerhetsti?r og presenterer nyheter i norsk trafikksikkerhetsarbeid.
Forsker Fridulv Sagberg fra Transport?konomisk institutt (T?I) gir et innblikk i sin forskning p? ?vegtrafikkens verstinger?.Vegdirekt?r Terje Moe Gustavsen presenterer fersk statistikk om trafikkulykkessituasjonen og orienterer om tiltak rettet mot ungdom.Avdelingsdirekt?r Asbj?rg Christophersen fra Folkehelseinstituttet presenterer nye metoder for rustesting.
Jan Egil Omdal, daglig leder i trafikksikkerhetsorganisasjonen ?Ta vare p? livet? forteller om egen erfaring med trafikkd?d i familien og om lokalt trafikksikkerhetsarbeid.
?Ta vare p? livet?s trafikksikkerhetspris 2011: Samferdselsminister Kleppa overrekker prisen til ?rets vinner: SINTEF-forsker Dagfinn Moe.
UP-sjef Runar Karlsen
Muligheter for enkeltintervjuer og fotografering p? plassen foran R4 i etterkant av seminaret.

For mer informasjon, kontakt:
Seniorr?dgiver Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792
Pressetelefon: 919 14 777
Om FNs trafikksikkerhetsti?r: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy