Internasjonalt

Sm? endringer i antallet asyls?kere I april s?kte 643 personer om asyl i Norge. Det er en liten nedgang i forhold til mars.

Velferds- og migrasjonsutvalgets leder Grete Brochmann overleverer tirsdag 10. mai kl 13 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Arbeidsminister Hanne Bjurstr?m vil ogs? v?re til stede.
Sted: Plenumsalen i R4
Tid: kl.13.00
Pressen er velkommen

Om Velferds- og migrasjonsutvalget
Utvalgets mandat er omfattende og gir f?ringer for en beskrivelse og vurdering av de elementene i den norske velferdsmodellen som p?virker og p?virkes av ?kende migrasjon. Videre skal utvalget beskrive hvilke rettigheter inn og utvandrere har til velferdsordninger. Mandatet legger ogs? opp til at utvalget skal vurdere b?rekraften i velferdsstaten i lys av forutsetninger om fremtidig migrasjon.0000

Similar Posts