Kulturpolitikk

Snart blir vi sju milliardar

– Valget p? grunnlovgivende forsamling i Tunisia er et viktig skritt fremover for landet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– Det er positivt at det f?rste frie valget etter den arabiske v?ren har blitt gjennomf?rt med stor valgdeltakelse og p? en fredelig m?te. Dette har stor symbolsk betydning og har en viktig signaleffekt for hele regionen, sier St?re.
Den grunnlovgivende forsamlingen skal utpeke en midlertidig regjering og skrive ny grunnlov, og legger dermed veien for det nye Tunisia.
– Det er spesielt gledelig at kvinner deltok i valget p? en meget aktiv m?te, sier utenriksministeren.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy