Partier

S?knad om oppholdstillatelse p? nett

Utlendingsdirektoratet (UDI), politiet og Utenriksdepartementet ved de norske utenriksstasjonene innf?rer n? internettl?sningen S?knad p? nett og felles elektronisk arkiv for hele utlendingsforvaltningen.

Det betyr bedre service for brukerne, mindre k?er hos politiet og p? utenriksstasjonene og en mer effektiv utlendingsforvaltning.

Mandag lanserer justisminister Knut Storberget S?knad p? nett sammen med UDIs direkt?r Ida B?rresen, politidirekt?r Ingelin Killengreen og Astrid Orheim fra Relocate2Norway.

Sted: Politiets utlendingsavsnitt i Schweigaardsgate 15B, Oslo
Tid: Mandag 13. desember, kl. 14.00- 15.00

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kommunikasjonsr?dgiver i Justis- og politidepartementet, Andreas Lorange, 48 16 12 27
Assisterende kommunikasjonsdirekt?r i UDI, Gro Bogen Nilsen, 992 95 7150000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy