Internasjonalt

Solheim bes?ker Burundi og Uganda

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 9. mai
Kl. 12.00?13.00: Utanriksminister St?re gjev utgreiing om Libya. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Frode Overland Andersen, mobil 917 22 022
Kl. 13.00?14.00: Utanriksminister St?re svarer p? ein interpellasjon om Russland. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Frode Overland Andersen, mobil 917 22 022
Tysdag 10. og onsdag 11. mai
Utanriksminister St?re deltek p? Europar?dets utanriksministerm?te. Stad: Istanbul, Tyrkia
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Marte L. Kopstad, mobil 995 22 026
Torsdag 12. mai
Utanriksminister St?re deltek p? Arktisk R?ds ministerm?te. Stad: Nuuk, Gr?nland
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Marte L. Kopstad, mobil 995 22 026
Fredag 13. mai
Kl. 08.15?08.45: Utanriksminister St?re har frukostm?te med generaldirekt?ren i Verdas handelsorganisasjon (WTO), Pascal Lamy. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Mariam Naqvi, mobil 980 08 233
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim bes?kjer Uganda og Burundi. Han tek mellom anna opp utviklinga i Uganda, som han er bekymra for. Les meir her.
Pressekontakt (leverer gjerne bilete): Informasjonssjef (med p? reisa), mobil 992 18 303.
Torsdag 12. mai
Kl. 09.30: Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim m?ter tidlegare president i S?r-Afrika, Thabo Mbeki for ? snakke om Sudan. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 15.00: Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim held innlegg p? konferansen til Framtidas byer om forbrukar?tferd og milj?. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Fredag 13. mai
Kl. 12.00: Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim deltek p? r?dsm?tet om aids, i regi av Helsedepartementet. Stad: Helsedepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Statssekret?r Espen Barth Eide
M?ndag 9. mai
Kl. 15.00?15.30: Statssekret?r Eide m?ter direkt?ren for internasjonal avdeling ved Isaf sitt hovudkontor i Kabul, Marc Jacobsen. Dei m?ter pressen kl. 15.30. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Marte L. Kopstad, mobil 995 22 026
Statssekret?r Gry Larsen
Fredag 13. mai
Kl. 09.30-10.00: Statssekret?r Larsen innleier p? ein Raude Kross-konferanse om atomv?pen. Stad: Hausmanns gate 7, Oslo.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
M?ndag 9. ? fredag 13. mai
Statssekret?r Lahnstein f?lgjer kongeparet p? statsbes?k til Slovenia og Kroatia.
Pressekontakt: Seniorr?dgjevar Atle Konta Midttun, mobil 992 30 821
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 9. ? tysdag 10. mai
Statssekret?r Ingrid Fiskaa deltek p? det internasjonale toppm?tet for verdas fattigaste land. Les meir her. Stad: Istanbul, Tyrkia.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Fredag 13. ? torsdag 19. mai
Statssekret?r Fiskaa bes?kjer Cuba.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

0000

Similar Posts