Partier

Solheim konstituert statssekret?r i KUD

Politisk r?dgiver Roger Solheim i Kulturdepartementet er konstituert som statssekret?r i samme departement i perioden 7. mars 2011-30. desember 2011, i statssekret?r Lotte Grepp Knutsens permisjon og ferie. Fagl?rer Siv Larssen Aasvik vikarierer som politisk r?dgiver 15. mars 2011-14. juni 2011.

Regjeringen er utg?tt fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekret?rer ser n? slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skj?rvik (Ap)
Snorre Wikstr?m (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsb? (Sp)
Torbj?rn Gi?ver Eriksen(Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Lisbeth Rugtvedt (SV)
Roger Sandum (SV)
For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri St?rvold (Sp) ? permisjon 6. mars 2011-2. oktober 2011
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
? departementskonstituert 14. februar 2011-2. oktober 2011
For utenriksminister Jonas Gahr St?re (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)- permisjon 9. august 2010-11. mars 2011
Erik Lahnstein (Sp)
For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
– ogs? justisminister 1. januar 2011-31. mars 2011
Roger Ingebrigtsen (Ap)
For finansminister Sigbj?rn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten S?berg (Sp)
For n?rings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)
Robin K?ss (Ap) ? permisjon 3. mars 2011-11. mai 2011
Tord Dale (Ap) ? departementskonstituert 3. mars 2011-11. mai 2011

For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi S?rensen (SV) – milj?saker
Ingrid Fiskaa (SV) – utviklingssaker
For justisminister Knut Storberget (Ap)
– permisjon 1. januar 2011-31. mars 2011
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
P?l L?nseth (Ap)
Eirik ?wre Thorshaug (Ap) ? departementskonstituert 1. januar 2011-31. mars 2011
For forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
– ogs? barne-, likestillings- og omsorgsminister 29. november 2010-20. mars 2011
Kyrre Lekve (SV)
For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)- permisjon og ferie 7. mars 2011-30. desember 2011
Lubna Jaffery (Ap)
Roger Solheim (Ap) ? departementskonstituert 7. mars 2011-30. desember 2011
For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)
For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Raimo Valle (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstr?m (Ap)
Jan-Erik St?stad (Ap)
Gina Lund (Ap)
For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
– permisjon 29. november 2010-20. mars 2011
Henriette Westhrin (SV)
Kirsti Bergst? (SV)
For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)0000

Similar Posts