Internasjonalt

Solheim og Fantomet mot en gr?nnere utvikling

I 2010 kom det flere utenlandske studenter fra land utenfor EU enn ?ret f?r. De fleste kom fra Kina.

3 940 studenter fra land utenfor EU fikk utdanningstillatelse i Norge i fjor. De fleste kom fra Kina (437), Russland (374) og USA (350) for ? studere ved en h?yskole eller et universitet.

Studenter fra EU-land trenger ikke ? s?ke om studietillatelse, men skal registrere seg hos politiet.

4 290 personer fra EU registrerte seg som studenter i 2010. De fleste kom fra Tyskland (1 159), Frankrike (522), Spania (434), Italia (308) og Polen (303).

I tillegg fikk 3 840 studenter fornyet sin studietillatelse.
– Vi vil bidra til at Norge er et attraktivt land ? studere i. Derfor er samarbeid med utdanningsinstitusjoner sv?rt viktig for oss. I tillegg garanterer vi for at s?kere skal f? svar f?r studiestart s? fremt all n?dvendig dokumentasjon er med og s?knadene er hos oss f?r 1.juni, sier avdelingsdirekt?r Karl Erik Sj?holt i Utlendingsdirektoratet.

Nye muligheter for fagl?rte
Utlendingsloven som tr?dte i kraft i 2010, ?pner for nye muligheter for fagl?rte som vil studere norsk og for de som trenger n?dvendig tilleggsutdanning. Begge typer tillatelser ?pner for deltidsarbeid ved siden av studier. 220 personer fikk denne type tillatelse i 2010.
– Vi ?nsker at flere skal benytte seg av denne ordningen. Denne type tilleggsutdanning er viktig for de som ikke kan utf?re yrket uten lisens eller autorisasjon, sier Karl Erik Sj?holt.

Oslo og Trondheim p? topp
Universitetet i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i Trondheim har flest utenlandske studenter, henholdsvis 427 og 337 personer. Videre kommer Handelsh?yskolen BI (244), Universitetet i Bergen (231) og Universitetet i Stavanger (189).

Tidligere kom de fleste utenlandske studenter p? ulike stipendprogram, mens n? finansierer stadig flere studiene sine selv. Etter endt utdanning kan studentene f? en oppholdstillatelse p? inntil 6 m?neder for ? s?ke arbeid i Norge. 70 personer fikk i 2010 en slik tillatelse etter avsluttet studium eller forskeropphold.0000

Similar Posts