Politikk

Sprer godt bondevett p? nett

Landbruket vil spre godt bondevett i en unik satsning for ?kt kunnskap og ?penhet om psykisk helse. ? Et initiativ som kan p?virke andre yrkesgrupper ogs?, h?per eksperter.
N? lanseres nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka.
? Halvparten av befolkningen vil i l?pet av livet g? gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gj?r vi et m?lrettet grep for ? ?ke bevisstheten og kunnskapen i n?ringa v?r om temaet, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver p? psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i R?det for psykisk helse og Mattilsynet, og til b?nder som gir sitt perspektiv p? hva som kan gj?re en forskjell i hverdagen.
En av stemmene tilh?rer Odd Christian Stenerud, bonde p? God?ya utenfor ?lesund:
? Da jeg begynte som g?rdbruker for 30 ?r siden skulle jeg leve av 12 kyr. Plutselig m?tte jeg ha over 20. Og n? har vi over 50. Hva har det gjort med hverdagen min? Jeg springer fortere og fortere.
I en skvis mellom ?konomiske forpliktelser, lange arbeidsdager og fysiske utfordringer ble Stenerud tvunget til et valg.
? Jeg hadde ikke m?tt veggen, men f?lte at jeg s? bort p? den. For meg var det en ryggskade som tvang meg til ? bremse. Ogs? for dem som opplever psykiske lidelser er det viktig at man t?r ? si: N? har det skjedd noe som gj?r at jeg trenger ? stoppe opp, sier Stenerud.
Nettsiden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler.
? Dette er et godt eksempel p? hvordan en yrkesgruppe tar smarte grep for ? ?ke bevisstheten hos sine egne og deres nettverk, sier generalsekret?r Tove Gundersen i R?det for psykisk helse.
? En ressursside som GodtBondevett.no er en viktig informasjonskilde. Den bidrar til ? gj?re kunnskap om psykisk helse tilgjengelig og gjenkjennelig for den enkelte og nettverket rundt.
? God folkeopplysning som dette virker forebyggende og bidrar til ?penhet. Det gj?r det lettere ? snakke om utfordringene, og enklere ? be om hjelp, sier Gundersen.
Kontaktpersoner:
Ingrid Melkild, seniorr?dgiver Norges Bondelag, tlf. 900 90 381
Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag, tlf. 901 50 624

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
01100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy